Сочингиз сийрак ва ингичками?

DermMatch  сочингизни калин ва зичрок килади

DermMatch (Дермач)-бу сочлар сийраклашиб (соч тукилган жой, кал, чандик ва хаказо) колган жойларда, калин ва зичрок булиши учун ишлатиладиган косметик восита. АКШда бу махсулот  hair loss concealer .деб номланади(кал жойларни яширувчи), Россияда эса бу восита -сочни куюклаштирувчи деп номланади (загуститель волос).

DermMatch (сочни куюклаштирувчи) кандай кулланиши хакида видиони курин!


Бугун DermMatch нинг Россияда сотиб олиш мумкин! Бу махсулот билан эркаклар ва аёллар фойдаланиши мумкин. АКШда, DermMatch  жуда нуфузли ташкилотлар тавсия килган: Соч тукилиш Америка Ассоциацияси(American Hair Loss Association), сочларни тиклаш буйича Халкаро Хирурглар Альянси(International Alliance of Hair Restoration Surgeons). Бу ташкилотлардан юкори бахо олиш ва тан олиш нихоятда кийн.

DermMatch  кандай ишлайди ?

Бошнинг хар кандай жойида сочлар камайган, сийраклашганда, калин ва зич сочлар самараси икки факторлар хисобидан амалга оширилади: 1) бош терисига хиёл массаж килинади; 2)махсулот субстанцияси сочларнинг илдизи ёнида уларни калинлаштириб коплайди. Натижа самарасига бир неча минутдан сунг эришилади.

DermMatch  ни  кандай афзалликлари бор?

 • DermMatch –бу ажойиб оддий ва самарали косметик карор!
 • Бош терисига ва сочларга нам аппликатор (спонж)билан суртилади.
 • Сувдан куркмайди(денгизда, бассейинда ва бошка хавзаларда жумилиш мумкин).
 • Тердан куркмайди (фитнез ва бодибилдинг билан шугулланиш мумкин)
 • Ёмгир, кор ва  куёшдан куркмайди.
 • Тарашдан куркмайди (сочларга шакл беришда фен ват арок ишлатиш мумкин)
 • DermMatch  эркаклар, аёллар ва оспиринлар учун мутлако хавфсиз. Унинг таркибида нам килувчи ва бош учун фойдали булган компанентлар мавжуд
 • Хар кандай шампунь билан енгил ювилади
 • Бир диски 6-8 ойга етади!

Салбий таъсири?

Умуман олганда соглик учун, бош териси, хамда сочлар учун хеч кандай салбий таъсири йук! Факат бир канча тавсиялар мавжуд:

 1. Сочлар кайта утказилганидан сонг DermMatch ни 10 кундан сунг куллаш тавсия килинади.
 2. Даволаш жараёнида ласьонлар ва зардоплар кулланилганилгандан сунг DermMatchни  1 соат утганидан сунг суртиш мумкин.

 DermMatch  хакида хулоса.

Бу иктисод жихатдан энг арзон сочни куюклантирувчи восита! Уз категорияси буйича энг яхши махсулот. Идеал мувофиклик: нарх-сифат. Тугри хозир буюртма берин!

Кандай килиб буюртма  бериш мумкин?

Сиз буюртмани сайт оркали рассмийлаштиришингиз мумкин www.dermmatch.su.Сизнинг буюртмангиз почта оркали 14-28 кун давомида етказилади (бу бож хона хизматининг тез ишлашига боглик) Буюртма учун туловни  банк картаси оркали утказиш мумкин (сайтга). Ёки туловнинг бошка  усулларини танлаш мумкин. Хамда пул маблагларни «Золотая арона», «Western Union»«Юнистрим» оркали  утказиш имкони бор.

Буюртмани кандай рассмийлаштириш хакида кискача инструкциясини куриб-чикин

Купить